Những sai sót thường gặp trong kế toán (Phần 10 Nguồn vốn và các Quỹ)

Go down

Những sai sót thường gặp trong kế toán (Phần 10 Nguồn vốn và các Quỹ)

Bài gửi by Admin on 19/4/2013, 10:38 pm

TK 4111: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần
TK 4118: Vốn khác
TK 419: Cổ phiếu quỹ
TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản
TK 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái
TK 414: Qũy đầu tư phát triển
TK 415: Qũy dự phòng tài chính
TK 418: Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu
TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
TK 441: Nguồn vốn đầu tư XDCB
TK 431: Quỹ khen thưởng phúc lợi
TK 461: Nguồn kinh phí
TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Các sai sót thường gặp

TK 411
- Phản ánh TK 4111 (VĐT của CSH) không đúng; theo quy định thì chỉ phản ánh vốn điều lệ của Công ty ; Đối với Công ty cổ phần thì phản ánh theo mệnh giá;
- Đơn vị không thực hiện xác nhận vốp góp giữa các bên tại thời điểm cuối niên độ nên nhiều khi vốn ghi nhận tại công ty chưa đủ so với số vốn mà công ty đI góp vốn góp vào (nếu công ty đi góp vốn góp vào bằng tài sản, công cụ dụng cụ mà công ty nhận góp vốn không chấp nhận). Công ty nhận góp vốn cũng không làm thủ tục chuyển trả số tài sản trên cho công ty đi góp vốn.

TK 413
- Đơn vị chưa kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh vào doanh thu và chi phí hoạt động tài chính mã vẫn để số dư trên TK 413 (không thuộc giai đoạn trước hoạt động)
- Xử lý các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ thông qua TK 413
- Thực hiện đánh giá các khoản công nợ ngoại tệ vào cuối tháng
- Chưa thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ nhất là đối với các khoản công nợ nội bộ – dẫn đến lãI lỗ từng đơn vị không phản ánh đúng – nên sẽ ảnh hưởng đến tiền lương xác định trong kỳ.

TK 419
- Cổ phiếu mua lại không hạch toán qua TK 419 mà hạch toán nh­ một khoản đầu t­ư

TK 421
- Hạch toán TK 421 và phân phối lợi nhuận không đúng (Đa số các đơn vị khi làm việc thì đều có thay đổi số lợi nhuận, thay đổi số chi phí hợp lý hợp lệ nên phảI xác định lại số thuế phảI nộp và phân phối lại quỹ)
- Đơn vị chuyển lỗ mà chưa đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế (cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phảI có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. CSKD không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan Thuế)

TK 431
- Thực hiện chi quỹ này cho những người ngoài đơn vị, không phảI là cán bộ công nhân viên
- Thực hiện chi từ quỹ một số khoản chi mà không phải ai cũng được hưởng, không có tiêu thức đồng đều giữa các cá nhân như chi trang bị điện thoại cho một số cá nhân…
- Do quan điểm chi tiêu từ quỹ của doanh nghiệp, nên nhiều khi tính đầy đủ của chứng từ không đảm bảo

TK 441
- Hạch toán thiếu số đầu tư xây dựng cơ bản được cấp (nếu việc quản lý đầu tư xây dựng thông qua một phòng bàn khác quản lý, không phải là phòng kế toán nên khi rút vốn trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước chi trả trực tiếp cho nhà đầu tư xây dựng không thông báo cho phòng kế toán nên phòng kế toán không có số liệu theo dõi)

TK 461
- Chứng từ chưa lo gisc như tiến hành chi trước khi có tờ trình và dự toán
- Hạch toán vào chi sự nghiệp năm nay, nhưng chứng từ thuộc hóa đơn năm sau
- Đơn vị chưa được cơ quan cấp trên xét duyệt quyết toán nhưng đã thực hiện kết chuyển bù trừ 161, 461
- Tại một số đơn vị, tồn tại số dư nguồn kinh phí sự nghiệp và cả chi sự nghiệp, đó có thể là nguồn kinh phí do cấp trên cấp cho một hoạt động nghiên cứu khoa học nào đó nhưng đến nay vẫn chưa quyết toán.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 65
Join date : 18/04/2013
Age : 30

http://accvietnam.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết